Loading ...

Registrácia len pre knižnice

<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-36488766-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', 'dokniznice.sk']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice, ktorá vznikla v roku 1926. V roku 1969 získala štatút vedeckej knižnice a podieľa sa na plnení viacerých celoslovenských úloh. Má právo povinného výtlačku a Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, štatút Partnerskej knižnice Národnej rady Slovenskej republiky.
Pre používateľov sú k dispozícii: Univerzálna študovňa, Študovňa odborných periodík, Študovňa viazaných periodík, Stredisko patentových informácií, Študovňa špeciálnych technických dokumentov, Študovňa starých a vzácnych dokumentov, Bibliograficko-informačné a databázové centrum, Informačno-vedecké centrum.
Knižnica disponuje 5 jazykovými študovňami: Nemecká študovňa, Centrum slovanských štúdií, InfoUSA, Britské centrum, čínske centrum Window of Shanghai.
K ďalšiemu štúdiu a získavaniu informácií slúžia: Stredisko európskych informácií, Vzdelávacie centrum, Hudobné átrium.
Do Štátnej vedeckej knižnice je organizačne začlenené Literárne a hudobné múzeum ktoré dokumentuje literárnu a hudobnú kultúru, osobnosti literatúry regiónu Banská Bystrica a Brezno.
Pre verejnosť sú prístupné expozície: Múzeum domov múz, Bábkarsky salón, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach.
Atraktívny výstavný priestor predstavuje Galéria v podkroví s pravidelnými výstavami.
Divadlo D44 slúži pre prezentáciu malých divadelných foriem.
Štátna vedecká knižnica je nielen knižnično-informačným centrom, usporadúva tiež výstavy, koncerty, prezentácie významných osobností Slovenska v rámci cyklu Osobnosti.
Moderná počítačová technika umožňuje používateľom knižnice prístup do online katalógu knižnice, databáz, internetu v študovniach ako aj v priestoroch WIFI zóny. V najbližšom období sa bude činnosť knižnice dominantne zameriavať na rozvoj elektronických služieb prostredníctvom virtuálnej knižnice s možnosťou študovať dokumenty v pohodlí domova alebo pracoviska resp. si ich stiahnuť do tabletu, smartfonu alebo elektronickej čítačky kníh uplatňovaním nových technológií a modernizáciou digitalizačných zariadení.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a Goethe-Institut Bratislava pozývajú na XIV. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc. Viac informácií o podujatiach nájdete...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozývajú na výstavu Galandov(c)i, krajania spod Fatier. Inštalované budú diela Barčíka, Čuteka, Kompáneka, Krivoša, Laluhu, Marčeka, Paštéku, Štubňu a Dúbravca zo zbierok...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum, Kozervatórium Jána Levoslava Bella a Hudobná únia Banská Bystrica pozývajú na prezentáciu novej publikácie Ján Móry - tatranský skladateľ a...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozývajú na stretnutie v rámci cyklu Osobnosti...
Typ podujatia: Beseda Tlačová správa

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - InfoUSA, Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto a Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických Vás pozývajú na stretnutie so skalolezcom Tommy Caldwellom. Hory-a-mesto-2014---tlacova-sprava.pdf...
Typ podujatia: Beseda Tlačová správa

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Window of Shanghai pozýva na besedu s čínskou študentkou slovenčiny. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Ruské centrum vedy a kultúry Vás pozývajú na výstavu. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie?limitstart=0...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozýva na predstavenie Milka Zimková: Katarína Veľká. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie?limitstart=0...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Hudobné átrium Vás pozýva na audiovizuálnu výstavu Tváre jazzu. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie?limitstart=0  ...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum Vás pozýva na stretnutie s básnikom Ondrejom Kalamárom a jeho novou knihou. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie  ...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum Vás pozýva na stretnutie so spisovateľkou a publicistkou Natou Hosťoveckou pri príležitosti jej životného jubilea. Viac informácií o podujatiach nájdete...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Kuzmányho kruh Vás pozývajú na prezentáciu knihy Pavol Hronec: Kronika nášho obrodenia. Viac informácií o podujatiach nájdete na: www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie...
Typ podujatia: Beseda Prezentácia knihy --

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozýva na stretnutie v rámci cyklu Osobnosti. Hosťom stretnutia bude Miroslav Tuma, priekopník metodológie vied na Slovensku, vysokoškolský pedagóg a propagátor vedy. Viac informácií o...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum a ZŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici vyhlasujú 4. ročník celoslovenskej súťaže Galéria talentov, ktorá sa uskutoční dňa 27. marca...
Typ podujatia: Súťaž

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banskobystrický kraj
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na výstavu s názvom Premeny Slovenska - 1150. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy. Výstava je verejnosti prístupná v...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Hudobné átrium pozýva milovníkov hudby na výstavu venovanú Roku českej hudby 2014, ktorá sa opiera o výročia významných českých skladateľov. Viac informácií nájdete na:...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozýva na podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie  ...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Nemecká študovňa, Goethe Institut a Literárna nadácia Studňa pozývajú na stretnutie s prekladateľom Ladislavom Šimonom. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie  ...
Typ podujatia: Beseda

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás pri príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny pozýva na stretnutie s príbehmi. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie  ...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Banská Bystrica a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozývajú na výstavu v rámci Týždňa slovenských knižníc Čo čítala šľachta -...

Najnovšie knižnice v agentúre

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc nezverejn...
knižnica nezverejnila svoju charakteristiku
Slovenská národná knižnica je moderná vedecká, kul...

raslavice nezverejnila svoju charakteristiku

MCK Malacky - Knižnica nezverejnila svoju charakte...

Archív

Garant projektu

Logo SNK