Loading ...

Registrácia len pre knižnice

<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-36488766-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', 'dokniznice.sk']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice, ktorá vznikla v roku 1926. V roku 1969 získala štatút vedeckej knižnice a podieľa sa na plnení viacerých celoslovenských úloh. Má právo povinného výtlačku a Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, štatút Partnerskej knižnice Národnej rady Slovenskej republiky.
Pre používateľov sú k dispozícii: Univerzálna študovňa, Študovňa odborných periodík, Študovňa viazaných periodík, Stredisko patentových informácií, Študovňa špeciálnych technických dokumentov, Študovňa starých a vzácnych dokumentov, Bibliograficko-informačné a databázové centrum, Informačno-vedecké centrum.
Knižnica disponuje 5 jazykovými študovňami: Nemecká študovňa, Centrum slovanských štúdií, InfoUSA, Britské centrum, čínske centrum Window of Shanghai.
K ďalšiemu štúdiu a získavaniu informácií slúžia: Stredisko európskych informácií, Vzdelávacie centrum, Hudobné átrium.
Do Štátnej vedeckej knižnice je organizačne začlenené Literárne a hudobné múzeum ktoré dokumentuje literárnu a hudobnú kultúru, osobnosti literatúry regiónu Banská Bystrica a Brezno.
Pre verejnosť sú prístupné expozície: Múzeum domov múz, Bábkarsky salón, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach.
Atraktívny výstavný priestor predstavuje Galéria v podkroví s pravidelnými výstavami.
Divadlo D44 slúži pre prezentáciu malých divadelných foriem.
Štátna vedecká knižnica je nielen knižnično-informačným centrom, usporadúva tiež výstavy, koncerty, prezentácie významných osobností Slovenska v rámci cyklu Osobnosti.
Moderná počítačová technika umožňuje používateľom knižnice prístup do online katalógu knižnice, databáz, internetu v študovniach ako aj v priestoroch WIFI zóny. V najbližšom období sa bude činnosť knižnice dominantne zameriavať na rozvoj elektronických služieb prostredníctvom virtuálnej knižnice s možnosťou študovať dokumenty v pohodlí domova alebo pracoviska resp. si ich stiahnuť do tabletu, smartfonu alebo elektronickej čítačky kníh uplatňovaním nových technológií a modernizáciou digitalizačných zariadení.

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum pozýva na výstavu zo zbierkového fondu - Pozvanie do divadla. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie  ...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozýva všetkých záujemcov o dobrovoľníctvo. Projekt Týždeň dobrovoľníctva realizuje Centrum dobrovoľníctva. V Štátnej vedeckej knižnici sa môžete zapojiť do nasledovných aktivít: 16. 9. 2014 Veľtrh...
Typ podujatia: Špeciálna ponuka

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum a Jana Chorvátová pozývajú na stretnutie v rámci cyklu Literárne a hudobné večery.   Viac informácií o podujatiach nájdete na:...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum s finančnou podporou Nadácie Jednota COOP realizujú projekt Zažeň nudu v múzeu. Viac informácií nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie  ...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Nemecká študovňa pozýva na výstavu venovanú 255. výročiu narodenia Friedricha Schillera. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Múzeum vojvodinských Slovákov pozýva na výstavu pri príležitosti 150. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia Jána Čajaka. Sprievodné pásmo Koreňmi na Slovensku, srdcom vo...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Hudobné átrium pozýva na audiovizuálnu výstavu Míľniky rocku. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Divadelný ústav v Bratislave, Bábkové divadlo na Rázcestí a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozývajú na vernisáž výstavy dňa 3. septembra 2014 o 17.00 h v Galérii v podkroví. Shakespearove-prechadzky-v-snoch---tlacova-sprava.pdf...
Typ podujatia: Tlačová správa Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozýva na výstavu cestopisných fotografií Miroslava Vojteka. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie    ...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Centrum slovanských štúdií a SAIA, n. o. Vás pozývajú na stretnutie venované štipendiám do krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Viac informácií o podujatiach nájdete...
Typ podujatia: Seminár -- Vzdelávanie

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum pozýva na výstavu pri príležitosti nedožitých jubileí hudobných skladateľov. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás pozýva na súbor 10 tréningov pamäti pre seniorov. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie...
Typ podujatia: Pre seniorov --

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Múzeom slovenského národného povstania pozývajú na výstavu venovanú 70. výročiu Slovenského národného povstania Zo stránok povstaleckej tlače, letákov a plagátov. Zo-stranok---tlacova-sprava.pdf Viac...
Typ podujatia: Tlačová správa Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a autor Štefan Kocka pozývajú na vernisáž výstavy Peru dňa 10. júla 2014 o 16.00 h v Galérii v podkroví v Štátnej štátnej vedeckej knižnice...
Typ podujatia: Tlačová správa Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave pozývajú na výstavu Kurský oblúk venovanú najväčšej tankovej bitke 2. svetovej vojny. Viac informácií o podujatiach nájdete...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozýva na výstavu cestovateľských fotografií Feel the world. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie  ...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozýva na výstavu venovanú 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny a 140. výročiu narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie...
Typ podujatia: Výstava

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Hudobné átrium pozýva na III. hudobnú burzu, ktorá sa uskutoční dňa 20. júna 2014 od 15.30 - 19.00 h na nádvorí Štátnej vedeckej knižnice...

Pridala . Podujatie sa uskutoční dňa . Pridané do rubriky Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum pozýva na stretnutie v rámci cyklu Osobnosti. Mirko-Krajci---tlacova-sprava.pdf Viac informácií o podujatiach nájdete na: http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie...
Typ podujatia: Beseda Tlačová správa
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozýva na prednášku Val Strážovca, rodáka zo Zlatých Moraviec, vyrastajúceho v Slovenskej Ľupči a Banskej Bystrici, žijúceho v Kanade, prvého architekta, ktorý sa podieľal na...
Typ podujatia: Prednáška

Archív

Garant projektu

Logo SNK